za organizaciju

Usluge za organizaciju

  • Edukacije poslovnih vještina -Soft skills
  • EU consulting
  • Facilitacija procesa promjena
  • Mjerenje organizacijske kulture po Barretu
  • Motivacijska predavanja
  • Edukacije na team buildingu
  • Interim management
  • Mentoring program

Sve usluge sadrže team- building u pravom smislu riječi

Top teme edukacija

i teme edukacija za voditelje

Kritičko razmišljanje i mišljenje

Mentorstvo i prenošenje znanja

Timski razvoj, suradnja i motivacija

Pregovaranje i utjecaj iz druge perspektive

Prevencija i rješavanje konflikata, - Boomerang komunikacija- kako reći 'NE' i biti kooperativan

Razvojne teme i Emocionalna Inteligencija: stres, asertivnost, upravljanje vremenom, prioritetima, granicama

„Ono nešto“ – čest upit za nešto što je potrebno no inicijalno nema svoj naziv i jasan opis.

„No bullshit“ Leadership

Integracijsko Transformacijski Leadership- ITL

Lider kao coach & Feedback kultura, Coaching vještine i alati za voditelje, EQ Lidera

Leadership akademija - modularni program - Value Based Leadersip - New Leadership Paradigm

Transformacijsko vodstvo & Sistemsko vodstvo u odnosu na Situacijsko vodstvo

Humor Lidera, Igre i liderstvo & beskonačna igra

Humor Lidera, Igre i liderstvo & beskonačna igra

Vaši upiti i pitanja

“Vratili ste mi motivaciju i smisao svega”

A.P.

„Coach je odličan, a sve što sam primjenio koristim u poslu ali i i privatnom životu”

S.C.

“Ipak nismo očekivali takvu promjenu kod našeg direktora prodaje”

D.K.

Uspješni zajedno!

Transformacija lidera, tima organizacije nisu projekti nego putovanja. Kada krećemo na putu prije kupovine karata trebamo dobro upoznati suputnike. Zato prije vaše konačne odluke i prije početka putovanja – upoznajmo se u susretu još bolje!

098 358 588 ili 01 6636 888

info@alter-ars.com